Ngangsu Kawruh Tegese? “Para murid lagi ngangsu kawruh ing sekolahan.” Pernah nggak teman-teman mendengar kalimat di atas. Tak jarang kalimat […]

Apa arti wigati? Simak ulasan lengkapnya beserta contoh kalimat (ukara) di artikel kali ini. “Kesehatan kuwi wigati kanggo uripe manungsa, […]

Adigang Adigung Adiguna Tegese – “Dadi manungsa kuwi aja nduweni watak adigang adigung adiguna.” Perkataan nasihat ini sering sekali orang […]