cangkriman basa jawa

Cangkriman Bahasa Jawa

Diposting pada 4.996 views

Cangkriman adalah kata-kata yang harus ditebak maksudnya. Berikut pengertian dan contoh cangkriman dalam bahasa jawa :

Tegese Cangkriman (pengertian cangkriman)

Cangkriman yaiku unen unen utawa tetembung kang kudu dibatang itawa di bedhek maksude. Cangkriman uga di arani badhekan utawa batangan. (Cangkriman juga disebut dengan bedhekan /tebak-tebakan).

Contoh Cangkriman Bahasa Jawa

Cangkriman kaperang dadi papat, yaiku (cangkriman terbagi menjadi 4 macma) :

a). Awujud tembung wancahan (cekakan)

Tuladha (contoh)

 • Pak beletos : Tapak kebo lelene satus
 • Pak bomba, pak lawa, pak piyut = tapak kebo amba, tapa ula dawa, tapak sapi ciyut
 • Pindhang kileng : sapi nang kandhang, kaki mentheleng
 • Bot ginawa entheng, theng ginawa abot : klobot ginawa entheng, gentheng digawa abot

b). Awujud pepindhan (emper-emperan)

Tuladha (contohnya) :

 • Sega sakepel dirubung tinggi : salak
 • Pitik walik saba kebon : nanas
 • Ora mudhun-mudhun yen ora nggawa mrica sakanthong : kates
 • Pitik walik saba meja : sulak, kemoceng
 • Emboke di elus elus anak di idak idak : andha
 • Gajah nguntal sakrah : pawon
 • Kebo bule cancang merang : buntil

c). Awujud plesedan utawa blenderan

Tuladha (contohnya) :

 • Wong wudunen kuwi sugih pari : pringisan
 • Ora usah mutung. Mutung apa? Mutung kesarung (lutung kasarung)

d). Awujud sinawung ing tembang

Tuladha (contoh) : Bapak pocung cakemu marep mandhuwur, sabamu ing sendhang, pencokanmu lambung kering, prapteng wisma si pocung muntah guwaya (batangane = klenthing/jun) Bapak pocung renteng renteng kaya kaliung dawa kaya ula pencokanmu wesi miring sing disaba si pucung mung turut kurha  (batangane : sepur).

Baca juga : Kata Kata Motivasi Bahasa Inggris Untuk Pelajar