Terjemahan dan Isi Kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 26 - 27

Terjemahan dan Isi Kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 26 – 27

Diposting pada 41.252 views

Isi Kandungan Quran Surat Al-Isra’ ayat 26 – 27 – Apakah anda sudah membaca artikel sebelum ini tentang isi kandungan Q.S. Al – Baqarah ayat 148, pada ayat tersebut Allah swt berpesan kepada kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan.

Pada kesempatan ini saya tidak akan membahas tentang Q.S. Al-Baqarah ayat 148 melainkan Q.S. Al-Isra’ ayat 26 sampai dengan ayat 27 yang membahas tentang anjuran bershadaqah dan menjauhi sifat mubadzir. Dan berikut ini penjelasannya :  

Terjemahan Qur’an Surat Al-Isra’ Ayat 26 – 27

Berikut ini terjemahan atau arti Q.S. Al-Isra’ ayat 26 sampai 27, Allah swt berfirman yang artinya :  

17:26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 

17:27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Isi kandungan atau isi pokok Qur’an Surat Al-Isra’ ayat 26 – 27

Berikut ini merupakan isi pokok kandungan dalam Q.S. Al-Isra’ ayat 26 – 27 

  • Allah swt telah berfirman dan memerintahkan kepada kita semua sebagai umat Islam untuk memberikan atau menunaikan hak (berzakat, shadaqah, infaq dll) kepada keluarga-keluarga yang dekat, orang miskin, musafir (orang yang dalam perjalanan).
  • Dalam ayat ini berisi perintah untuk berbuat baik kepada kaum dhuafa seperti orang orang miskin, orang terlantar, dan juga orang yang dalam perjalanan.
  • Hak lainnya yang harus ditunaikan adalah “mempererat tali persaudaraan dan hubungan kasih saya satu sama lain, saling bersilaturahmi, bersikap lemah lembut dan sopan santun, memberikan bantuan kepada mereka, dan memberikan sebagaian rizeki yang Allah swt berikan kepada kita semua.
  • Selanjutnya Allah swt memberikan penegasan bahwa kita dilarang untuk menghambur-hamburkan harta yang kita miliki secara boros atau berlebihan, Islam mengajarkan kita kesederhanaan, sehingga kita harus membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan saja, seperlunya saja dan tidak boleh berlebihan.
  • Dalam ayat yang ke 27 Allah berfirman bahwa orang-orang yang berperilaku boros adalah saudara-saudaranya setan, tentu kita tidak mau bukan menjadi saudara setan. Karena setan adalah makhluk yang Allah swt ciptakan, tetapi ia ingkar kepada Allah swt atau tidak mau menjalankan yang Allah swt perintahkan.

    Sehingga setan nantinya akan masuk ke dalam neraka, setan akan selalu menggoda manusia untuk mengajak kita masuk ke dalam neraka, tentu kita sebagai seorang muslim yang beriman tidak mau masuk ke dalam neraka, mengingat sangat pedihnya siksa di dalam neraka.

Terimakasih sudah membaca artikel Terjemahan dan Isi Kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 26 – 27, selanjutnya bisa baca artikel :

Gambar Gravatar
Seorang praktisi Pemasaran, SEO dan Digital Marketing. Suka dengan kata dan cinta dengan karya. Turut memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui beragam artikel pendidikan di kitapunya.net.