Taubat dan Raja – Soal Latihan Pendidikan Agama Islam

Diposting pada 1.905 views
Taubat dan Raja – Soal Latihan Pendidikan Agama Islam – Setelah membahas tentang materi taubat dan raja, dari yang pertama adalah pengertian dan cara bertaubat, kemudian dilanjutkan dengan 4 tingkatan orang yang bertaubat.
Dan yang terbaru ini adalah pengertian dan ciri-ciri raja. Setelah membahas materinya, tidak lengkap rasanya kalau belum share tentang soal latihannya, dan berikut ini soal latihan PAI yang bisa anda coba kerjakan.
Anda dapat menemukan jawaban soal dibawah ini, dengan membaca artikel yang sebelumnya sudah saya publish yaitu :
  1. Pengertian taubat dan cara bertaubat
  2. 4 Tingkatan Orang Bertaubat menurut Imam Al-Ghazali
  3. Pengertian dan ciri-ciri sikap raja

I. Soal Pilihan Ganda Materi PAI Taubat dan Raja

1. Di bawah ini yang bukan merupakan definisi taubat secara istilah menurut pendapat para ulama, yaitu …
a. Tidak melakukan perbuatan dosa yang pernah dilakukan
b. Kembali ke jalan yang jauh dari Allah kepada jalan yang lebih dekat
c. Membersihkan diri dari dosa dan meningkalkan perbuatan maksiat
d. Berbuat dosa lagi karena tidak tahan lagi
e. Mengganti perbuatan dosa dengan perbuatan amal shalih
2. Berikut ini yang merupakan contoh dari sikap yang paling tepat/benar untuk bertaubat meminta ampun kepada Allah swt adalah …
a. Menfitnah
b. Banyak beristigfar
c. Tetap mengerjakan perbuatan dosa
d. Tidak menyesal atas dosa yang telah diperbuat
e. Menyiksa/melukai diri sendiri sebagai bentuk penyesalan diri
3. Sebaik-baik manusia yaitu yang apabila berbuat dosa segera bertaubat, mengakui dan menyadari dosa-dosanya dan …. amal ibadah.
a. Meninggalkan
b. Melupakan
c. Memperbanyak
d. Tidak melaksanakan
e. Menjauhi
4. Dalam Al-Qur’an Surat Al-Kahfi ayat 110 disebutkan bahwa orang yang mengharapkan ridha Allah hendaklah …
a. Segera bertaubat
b. Beriman dan beramal shalih
c. Menegakkan shalat dan menunaikan zata
d. Menyembah Allah dan berbakti kepada orang tua
e. Beramal shalih dan tidak menyekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada-Nya
5. Dalam Al-Quran Allah swt telah mengingatkan kepada orang-orang yang …. untuk segera bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya atau taubat nasuha. Yang paling tepat mengisi bagian rumpang diatas adalah …
a. beriman
b. shalih
c. taqwa
d. kafir
e. musyrik
6. Hai orang-orang yang beriman bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Maksud dari taubat yang semurni-murninya adalah …
a. Taubatan subha
b. Taubatan nasoha
c. Taubatan nasiha
d. Taubatan nasuha
e. Taubatan niseha
7. Seseorang yang berbuat kejahatan kepada orang lain, apabila ia ingin bertaubat maka ia juga harus …
a. Bersedekah yang banyak
b. Meminta maaf kepada orang yang bersangkutan
c. Memberikan uang kepada orang yang bersangkutan
d. Lapor kepada polisi
e. Makan bersama dengan orang yang bersangkutan
8. Seseorang yang mengharap keridhaan Allah swt dan rahmat-Nya  dalam kehidupanny, maka sesungguhnya dalam ia sudah mengamalkan perilaku/sikap …
a. qana’ah
b. raja’
c. tawaqal
d. bersyukur
e. taubat
9. Suatu sikap atau perilaku seseorang yang selalu bersikap raja’ dalam kehidupannya akan memperoleh …
a. kesenangan duniawi tanpa ukhrawi
b. semangat hidup untuk lebih maju dan sukses
c. sikap pesimis yang menjerumuskan
d. ketenteraman dan kedaimaian
e. semangan untuk persaingan
10. Di bawah ini yang bukan merupakan faktor raja’ adalah …
a. berpegang teguh kepada tali agama Allah
b. mengharap kepada Allah agar selalu sukses dalam usahanya
c. khauf
d. mahabbah
e. pengendalian diri

II. Soal Essay Materi PAI Taubat dan Raja
1. Memohon ampun kepada Allah dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi merupakan pengertian dari …
2. Kalimat istigfar berbunyi… dan artinya adalah …
3. Imal Al-Ghazali membagi tingkatan taubat menjadi berapa tinggkat…
4. Nafsul mutmainnah adalah jiwa yang …
5. Taubatan nasuha adalah taubat yang …
6. Selain istigfar, dosa terhadap sesama manusia kita harus …
7. Khauf pada faktor raja’ mempunyai arti …
8. Yang dimaksud dengan bertawakal adalah …
9. Secara bahasa raja’ adalah …
10 Sedangkan secara istilah raja’ adalah …
Gambar Gravatar
Seorang praktisi Pemasaran, SEO dan Digital Marketing. Suka dengan kata dan cinta dengan karya. Turut memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui beragam artikel pendidikan di kitapunya.net.