Pengertian Taubat dan Cara Bertaubat Nasuha

Diposting pada

Pengertian Taubat dan Cara Bertaubat Nasuha – Sebelumnya pada tanggal 8 February 2013 kita punya sudah share mengenai Ayat Al-Quran tentang Taubat. Nah, untuk mengetahui definisi dari taubat maka pada kesempatan pada malam hari ini kami akan share mengenai pengertian taubat dan cara bertaubat menurut Islam.   

Setiap manusia pasti pernah melakukan suatu perbuatan dosa, dimana untuk menebus dosa tersebut maka kita harus bertaubat, dan InsyaAllah Allah swt akan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang bertaubat secara sunguh-sungguh atau taubat nasuha.  

Pengertian Taubat

Menurut bahasa kata taubat mempunyai arti kembali kepada kebenaran. Kemudian menurut istilah taubat adalah meninggalkan sifat dan perilaku yang tidak benar atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah swt, meninggalkan salah atau dosa dengan disertai rasa penyesalan dan berniat atau berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.  

Taubat adalah menyadari, menyesali dan berhenti dari berbagai perbuatan/perilaku yang menyebabkan mendapat dosa yang telah dilakukan, kemudian memohon ampun kepada Allah swt Yang Maha Pengampun, selanjutnya adalah berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut.  


Taubat juga dapat diartikan suatu tindakan mengganti perbuatan yang buruk (perbuatan yang berdosa) dengan perbuatan yang baik atau amal shalih.

Pengertian Taubat Nasuha

Di atas sudah sedikit saya singgung mengenai taubat nasuha, lalu apa sih pengertian atau definisi dari taubat nasuha ini.

Hampir sama dengan pengertian taubat pada umumnya, definisi dari taubat nasuha adalah menyesali semua perbuatan dosa yang telah terlanjur dikerjakan, memohon ampun kepada Allah swt dengan lisan dan memperbanyak membaca Istigfar, kemudian mengubah sikap dan perbuatan dengan meninggalkan atau tidak mengulagi perbuatan dosa tersebut dan menggantinya dengan amal shalih atau perbuatan-perbuatan yang baik.

Di tambah lagi dengan berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut.   

Jadi kalau ada seseorang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian ia bertaubat, dan setelah itu dia melakukan perbuatan dosa yang sama dengan yang lalu maka taubat yang ia lakukan bukan termasuk taubat nasuha.  

Cara Bertaubat

Berikut ini urutan atau cara-cara untuk bertaubat agar kita mendapatkan ampunan dari Allah swt yang Maha Pengampun :

  1. Meminta ampun kepada Allah swt dengan lisan dan dengan hati yaitu membaca Istigfar
  2. Menyesal dalam hati dosa yang pernah diperbuat
  3. Menghentikan atau meninggalkan perbuatan dosa tersebut
  4. Berjanji dengan sunguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa yang sebelumnya telah diperbuat
  5. Apabila dosa tersebut berhubungan dengan orang lain, misalnya menyakiti hati orang lain. Maka terlebih dahulu harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan.
  6. Memperbanyak amal shalih dan ibadah kepada Allah swt serta memperdalam ilmu agama agar iman dan taqwa kita kepada Allah swt semakin kuat.
  7. Berkumpul dengan orang-orang yang shalih maka kita akan lebih terjaga untuk tidak berbuat maksiat
  8. Meyakini akan kebenaran ajaran islam diiringi dengan melakukan perintah dan menjauhi segala larangannya.

Demkian artikel yang berjudul pengertian taubat dan cara bertaubat, yang merupakan materi pendidikan agama islam. Semoga saja dapat bermanfaat, dan lebih paham  

Gambar Gravatar
Seorang praktisi Pemasaran, SEO dan Digital Marketing. Suka dengan kata dan cinta dengan karya. Turut memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui beragam artikel pendidikan di kitapunya.net.