Kumpulan Mutiara Hadits

Diposting pada 222 views
Pada kesempatan yang sebelumnya sudah dibahas mengenai Ayat Al-Quran dan Hadits Tentang Sabar, dan selanjutnya akan saya share mengenai Kumpulan Mutiara Hadits.

Rasulullah
SAW bersabda:

“Allah SWT selalu membantu
kepada hamba, selama hamba itu membantu kepada saudaranya” (H.R Buchari,
Muslim)

“Siapa yang menunjukan kepada
kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh orang yang
mengerjakannya” (R. Muslim).Abdullah
bin ‘Abbas r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT mencata
hasanat (kebaikan) dan sayyi,at (kejahatan), kemudian menjelaskan keduanya.
Maka siapa yang berniat akan berbuat kebaikan, kemudian tidak dikerjakannya,
Allah SWT mencatat untuknya satu kebaikan. Dan jika berniat kebaikan, kemudian
dikerjakannya, maka dicatat( lah) sepuluh kebaikan. Dan apabila berniat akan
berbuat kejelekan, dan tidak mengerjakannya, Allah SWT mencatat baginya satu
kebaikan. Dan jika niat (jahat) itu dilaksanakan, maka ditulis baginya satu
kejelekan. (Buchari, Muslim).

Abu
Musa Al-Asj’ary r.a. berkata: Bersabda Nabi s.a.w: Sesungguhnya Allah SWT
membentangkan tangan rahmat-Nya pada waktu malam, supaya bertaubat orang yang
telah melanggar pada siang hari, juga membentangkan tangan kemurahan-Nya pada
waktu siang, supaya bertaubat orang yang berdosa pada waktu malam. Keadaan itu
tetap terus hingga matahari terbit dari barat. (H.R. Muslim).

Abu
Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang bertaubat sebalum
matahari terbit dari barat, maka Allah SWT menerima taubat dan memaafkannya.
(H.R. Muslim).Abdullah bin ‘Umar r.a
berkata: Bersabda Nabi s.a.w: sesungguhnya Allah SWT tetap menerima taubat
seseorang hamba-Nya selamaruh (nyawanya) belum sampai ditenggorokan (hampir
mati). (H.R. Attirmidzy).

Abu
Said (Sa’ad) bin Malik bin Sinan Al Chudry berkata: Ada beberapa orang dari
sahabat Anshor datang minta kepada Rasulullah SAW maka diberi oleh Rasulullah
SAW, kemudian minta lagi dan diberi oleh Rasulullah SAW, shingga habis apa yang
ada padanya. Dan setelah habis semua yang ditangan Nabi s.a.w beliau bersabda
kepada mereka: Apa saja yang akan membawa kebaikanmu tidak akan aku sembunyikan
dari kamu, dan siapa yang memlihara kesopanannya dan siapa yang merasa cukup,
maka Allah SWT akan mencukupinya; dan siapa yang berlatih kesabaran, maka Allah
SWT akan menyabarkannya. Dan tiada seorang yang mendapat kurnia (pemberian)
Allah SWT yang lebih baik atau lebih dari kesabarannya. (H.R. Buchari dan
Muslim).

Gambar Gravatar
Suka dengan kata dan cinta dengan karya.