Kumpulan Mutiara Hadits

Pada kesempatan yang sebelumnya sudah dibahas mengenai Ayat Al-Quran dan Hadits Tentang Sabar, dan selanjutnya akan saya share mengenai Kumpulan Mutiara Hadits.

Rasulullah SAW bersabda:
“Allah SWT selalu membantu kepada hamba, selama hamba itu membantu kepada saudaranya” (H.R Buchari, Muslim)

“Siapa yang menunjukan kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh orang yang mengerjakannya” (R. Muslim).Abdullah bin ‘Abbas r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT mencata hasanat (kebaikan) dan sayyi,at (kejahatan), kemudian menjelaskan keduanya. Maka siapa yang berniat akan berbuat kebaikan, kemudian tidak dikerjakannya, Allah SWT mencatat untuknya satu kebaikan. Dan jika berniat kebaikan, kemudian dikerjakannya, maka dicatat( lah) sepuluh kebaikan. Dan apabila berniat akan berbuat kejelekan, dan tidak mengerjakannya, Allah SWT mencatat baginya satu kebaikan. Dan jika niat (jahat) itu dilaksanakan, maka ditulis baginya satu kejelekan. (Buchari, Muslim).

Abu Musa Al-Asj’ary r.a. berkata: Bersabda Nabi s.a.w: Sesungguhnya Allah SWT membentangkan tangan rahmat-Nya pada waktu malam, supaya bertaubat orang yang telah melanggar pada siang hari, juga membentangkan tangan kemurahan-Nya pada waktu siang, supaya bertaubat orang yang berdosa pada waktu malam. Keadaan itu tetap terus hingga matahari terbit dari barat. (H.R. Muslim).

Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang bertaubat sebalum matahari terbit dari barat, maka Allah SWT menerima taubat dan memaafkannya. (H.R. Muslim).Abdullah bin ‘Umar r.a berkata: Bersabda Nabi s.a.w: sesungguhnya Allah SWT tetap menerima taubat seseorang hamba-Nya selamaruh (nyawanya) belum sampai ditenggorokan (hampir mati). (H.R. Attirmidzy).

Abu Said (Sa’ad) bin Malik bin Sinan Al Chudry berkata: Ada beberapa orang dari sahabat Anshor datang minta kepada Rasulullah SAW maka diberi oleh Rasulullah SAW, kemudian minta lagi dan diberi oleh Rasulullah SAW, shingga habis apa yang ada padanya. Dan setelah habis semua yang ditangan Nabi s.a.w beliau bersabda kepada mereka: Apa saja yang akan membawa kebaikanmu tidak akan aku sembunyikan dari kamu, dan siapa yang memlihara kesopanannya dan siapa yang merasa cukup, maka Allah SWT akan mencukupinya; dan siapa yang berlatih kesabaran, maka Allah SWT akan menyabarkannya. Dan tiada seorang yang mendapat kurnia (pemberian) Allah SWT yang lebih baik atau lebih dari kesabarannya. (H.R. Buchari dan Muslim).

Belum ada Komentar untuk "Kumpulan Mutiara Hadits"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel