Sunday, November 24, 2013

Cangkriman Bahasa Jawa

Tegese Cangkriman
Cangkriman yaiku unen unen utawa tetembung kang kudu dibatang itawa di bedhek maksude. Cangkriman uga di arani badhekan utawa batangan. Cangkriman kaperang dadi papat, yaiku :
a). Awujud tembung wancahan (cekakan), tuladha (contoh)
 • Pak beletos : Tapak kebo lelene satus
 • Pak bomba, pak lawa, pak piyut = tapak kebo amba, tapa ula dawa, tapak sapi ciyut
 • Pindhang kileng : sapi nang kandhang, kaki mentheleng
 • Bot ginawa entheng, theng ginawa abot : klobot ginawa entheng, gentheng digawa abot
b). Awujud pepindhan (emper-emperan), tuladha (contoh) :
 • Sega sakepel dirubung tinggi : salak
 • Pitik walik saba kebon : nanas
 • Ora mudhun-mudhun yen ora nggawa mrica sakanthong : kates
 • Pitik walik saba meja : sulak, kemoceng
 • Emboke di elus elus anak di idak idak : andha
 • Gajah nguntal sakrah : pawon
 • Kebo bule cancang merang : buntil
c). Awujud plesedan utawa blenderan, tuladha (contoh) :
 • Wong wudunen kuwi sugih pari : pringisan
 • Cangkriman Bahasa Jawa
  Cangkriman
 • Ora usah mutung. Mutung apa? Mutung kesarung (lutung kasarung)
d). Awujud sinawung ing tembang, tuladha (contoh) :
Bapak pocung cakemu marep mandhuwur,
sabamu ing sendhang,
pencokanmu lambung kering,
prapteng wisma si pocung muntah guwaya
(batangane = klenthing/jun)
Bapak pocung renteng renteng kaya kaliung
dawa kaya ula
pencokanmu wesi miring
sing disaba si pucung mung turut kurha 
(batangane : sepur)
Load disqus comments

0 comments